εκπαίδευση προσωπικού

Αποτελεσματική εκπαίδευση προσωπικού

Η στρατηγική της ανάπτυξης και ο ανταγωνισμός, καθιστούν την επιτυχή και αποτελεσματική εκπαιδευση προσωπικου σε νέες δεξιότητες, ουσιαστικό παράγοντα της επιτυχίας κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η αποτελεσματική εκπαιδευση του προσωπικου, έχει σαφή αντίκτυπο σε όλες τις δραστηριότητες, που αφορούν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και σε διαδικασίες...

web server

Αυξήστε την απόδοση της ιστοσελίδας σας

Οι δυναμικες ιστοσελιδες είναι ολοκληρωμένες εφαρμογές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρίας. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες και καλύτερη απόδοση μακροπρόθεσμα. Για τη δημιουργία μιας δυναμικής εταιρικής ιστοσελίδας, συνιστάται η χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Αυτό εξασφαλίζει την πλήρη διαχείριση και επέκτασή της από τον πελάτη, απαλλάσσοντάς τον από οποιαδήποτε...

old video

Video ad – «Go short or go long»

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αλλάξει η εικόνα για το brand σας με ένα διαφημιστικο βιντεο. Θα πρέπει να πείτε την ιστορία σύντομα για να αποφύγετε τον αποσυντονισμό, ή θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο έτσι ώστε να οικοδομήσετε μια πιο συναρπαστική ιστορία;...

room 702 εταιρική ταυτότητα

Η σημασία του λογοτύπου

Το λογότυπο είναι για την εταιρία σας, ότι είναι το πρόσωπο για κάθε έναν από εμάς. Αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά μας. Και στην περίπτωση της εταιρίας σας, εκφράζει τις αρχές και τις αξίες της. Είναι, επίσης, το δυνατότερο όπλο του marketing. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η ψυχή...

urban photo

Αποτελεσματική επικοινωνία

Είναι αλήθεια πως η επικοινωνία ανάμεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη έχει γίνει μια πολύπλοκη διαδικασία. Πλέον, υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλά μέσα στη διάθεση μιας επιχείρησης για την προσέγγιση του κοινού της κι αυτό πολλές φορές δημιουργεί μία σύγχυση. Πολλές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το ρίσκο και...