Λογοθεραπεία

Branding

Αναλάβαμε την δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας ενός λογοθεραπευτηρίου.

Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε γραφιστικά τη φύση του προβλήματος και με την χρησιμοποίηση των πιο ανθρωποκεντρικών πεζών χαρακτήρων να δώσουμε ένα επικοινωνιακό στοιχείο προς την θεραπεία του.

Konstantinos Papathanasiou