3 εν μέσω 2

Print

Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε την αφίσα και το flyer του καλλιτεχνικού δρώμενου 3 εν μέσω 2.

Επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του δρώμενου ήταν βασισμένο στον λόγο, επιλέξαμε τον τυπογραφικό σχεδιασμό και το παιχνίδι με τον τίτλο και τους αριθμούς.

Konstantinos Papathanasiou