ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

Το Copywriting αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας στρατηγικής (μάρκετινγκ, πωλήσεων κ.α.). Ο Copywriter χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τεχνικές λεκτικής και μη επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τους πελάτες σας ή τους δυνητικούς πελάτες σας.
Μορφές κειμένων
 • Κείμενο που αναπτύσσεται με άμεσο τρόπο (Straight-line). Ξεκινά χωρίς προλόγους και περιττές εξηγήσεις.
 • Αφηγηματικό κείμενο (Narrative Copy). Διαμορφώνει μια ιστορία και το προϊόν είναι ο από μηχανής θεός.
 • Κείμενο μονολόγου – διαλόγου (Dialog – Monolog). Το πρόσωπο που παρουσιάζεται στη διαφήμιση με τη μορφή προσωπικής μαρτυρίας μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον.
 • Κείμενο επεξηγηματικό της εικόνας (Picture Caption Copy). Η βασική ιστορία αναπτύσσεται ως συνδυασμός εικόνας – κειμένου.
 • Κείμενο που στηρίζεται σε τεχνάσματα (Gimmick Copy, Device Copy). Τα κείμενα αυτά έχουν ξένες λέξεις, εκφράσεις ή αλλοιωμένες λέξεις.
 • Κείμενο για την επιχείρηση ή τον οργανισμό (Institutional Copy). Προωθεί την επιχείρηση.
 • Κείμενο που προσφέρει επιχειρήματα (Reason Why Copy). Ευεργετήματα προϊόντος.
Copywriting
 • Body copy/καταχώρηση. Σκοπός είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να εντυπωθεί στο κοινό το όνομα με τα οφέλη της επιχείρησης.
 • Κειμενογραφία/copywriting
 • Προσαρμογή – απόδοση κειμένου (localization). Προσαρμογή και απόδοση, ουσίας, του ύφους της εταιρικής φιλοσοφίας. Απόδοση στην τοπική αγορά από ξένες.
 • Rewriting. Αναμορφώνουμε ένα αδύναμο κείμενο σε πιο εμπορικό, διαφημιστικό.
 • Επιμέλεια κειμένου/text editing – proofing
 • Ghost writing. Ενεργό ρόλο στο ίδιο το περιεχόμενο. Επιλογή, διαλογή περιεχομένου σε όλα τα μέσα (facebook, site…)
 • Data entry. Το πληροφοριακό κομμάτι του site.
 • Content update. Δίνει λύσεις σε προβλήματα με περιεχόμενο.

 

!Το κείμενο θα πρέπει να κάνει έκκληση στα ενδιαφέροντα του κοινού και να αποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του.